[BIN: 0570]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge, ukjent sanger, Telemark .

 Dæ va myrke nettar dei fóre
dæ va' dagjen då dei fram kom.
Ekstra opplysninger