[BIN: 0569]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Margjit Lavransdatter, Kviteseid, Telemark .

1. Villfar fór ivi hei å dikje
-Tora ivi skog mæ vengjo -
han leita ette Syllklæ systeri si.
- Meg tvingar elsko-
2. Villfar kom seg riands i går
hev du sitt Syllklæ systeri mi.
3. Eg gjeve deg båte gull å jor
må eg mæ Syllklæ tala eitt or.
4. [Eg gjeve deg båte gull å] fe
[må eg] mi s[yster Syllklæ] se.
el. [må eg Syllklæ] mi s[yster] se.
5. Havfruga seg upp i lofte steig
statt upp Syllklæ klæ deg bra
du sko inn te kristen mann gå.
6. Hoss kann eg meg inn te kristen mann gå
eg hev 'kje sett kristenmann på femten år.
7. Silkjeserkjen ho trekte på
dæ va' nie møyennes handeverk.
8. Ho vaska sitt hår i bekkjevann
dæ røde gullband ho slengde deri.
Ekstra opplysninger