[BIN: 0564]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge, ukjent sanger, Telemark .

 ivi dekk'ar å dalar (Villfar)
Ekstra opplysninger