[BIN: 0563]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1859 av Sophus Bugge, ukjent sanger, Valdres, Opland .

1. Herr Peder han red sig ud at meide
- Det blåser kaldt veder ifrå sjøen-
alt efter si søster at leite.
-Det b[låser] k[aldt] k[aldt] v[eder ifrå sjøen] -
2. Da han kom til hviden strand
så fek han se havfrua den skjønne madam.
3. Alder har e sett så vene madam
so denne havfrua d[en] skj[ønne] m[adam].
4. Har du alder sett så vene madam
jeg haver en terne langt vendre end jeg.
5. Kan eders terne for mig gå frem
så giver jeg hende mine gullringe fem.
6. Kan [eders terne for mig] fremgå
[så giver jeg hende] min ganger grå.
7. Hav selv h[av] s[elv] eders ganger grå
min terne kan gjerne for eder fremgå.
8. Den havfrua gjek se åt stenstuen inn
så kaldte hun frem guldternen sin.
9. Den havfrua tala te ternen så
imorgen skal du for den ridder fremgå.
10. Skal jeg inn [for den ridder] fremgå
som ikkje har set solen på 15 år.
11. Så hadde ho på se en silkjesauma serk
som 15 havfrugo hadde gjort sit meistarverk.
12. [Så hadde ho på se] et armebånd av gull
13. Så gav hun hende en gullkande i hånd
so hun skulde skjænke skjøn ridderen av.
14. Aldrig så tar jeg guldkanden af din hånd
før en du seie me faderen din.
15. Kongen av England er faderen min
hans dråning Gullritta kjær moderen min.
16. Er kongen [av England faderen] din
så strander vi her to søsken så fin.
17. Så sette han hende på gangers bak
så rei dei heimatt mæ eitt fritt mag.
18. Den havfruga venta i dagene tre
hendes terne kom ikke igjen udi de.
19. [Den havfruga venta i dagene] fem
[hendes terne kom ikke igjen udi] dem.
20. [ Den havfruga venta i dagene] ni
[hendes terne kom ikke igjen udi] di.
21. Så gjik ho se på store broen frem
så sprakk ho sund i stykkene fem.
Ekstra opplysninger