[BIN: 0562]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1960-åra av Dagne Groven Myhren etter Høye Strand, Seljord, Telemark .

1. Villemann gjekk seg te Storan-å
-Hei fagtaste lindelauvi alle -
der han ville gullharpa slå.
-Ved de rone det lyste å vinne -
2. Villemann tala te smådrengjen sin
du hentar meg harpa i raude gullskrin.
3. Villemann gjenge mot straumen å stå
mesterleg konne han gullharpa slå.
4. Han leika med lente han leika mæ list
og fuggelen tagna på grønande kvist.
5. Han leika me lente han leika mæ gny
han leika Magnill av nykkjens arm.
6. So slo han sin harpe te bonns i sin harm
for å utvinne krafti av trollenes arm.
Ekstra opplysninger