[BIN: 0561]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av Rikard Berge etter Gunnhild Ramdal, Lårdal, Telemark .

1. Eg græt'e mest fer mitt gule haar
som ikkje maa rotene i kyrkjegaar.
-Dei roni saa lystig mun vinde -
2. Eg sko byggje den broi saa brei aa haag
broi av jønn aa stolpan' av staal.
3. Paa fire gullsko aa paa 15 gullsoum
aa jaamfruga falt i den stridige stroum.
Ekstra opplysninger