[BIN: 0560]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av Rikard Berge etter Gunnhild Raumdal, Lårdal, Telemark .

1. Eg græt'e mest fer mitt gule haar
som ikkje maa rotne i kjyrjegaar.
2. Eg sko byggje den broi so brei aa haag
broi av jønn aa stolpan' av staal.
3. Paa fire gullsko aa paa 15 gullsoum
aa jaamfruga falt i den stridige stroum.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. TFM R. Berge LXIV, 78 (NFS, kopi) med overskrift Gudmund og Signlita.