[BIN: 0559]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1922 av Rikard Berge etter Svein Knutsson Tveiten, Bykle, Setesdal, Aust-Agder .

1. Aa græt'e du gull hell græt'e du jor
hell græt'e du fø du sko aat mitt bor.
2. Nei eg græte kje gull og eg g[ræt] kje jor
og eg g[ræt] kj[e] fø eg sko aat ditt bor.
3. Aa græte du aaker hell [græte du] eng
hell g[ræte du] fø du sko aat mi seng.
4. Eg græte kje aaker [eg græte kje] eng
eg g[ræte] kje fø [eg sko] aat di seng.
5. Men eg græt'e mei' mitt gule haar
som rotne maa i Valar aa.
6. Aa eg græt'e mei' mine systar ni
naar eg kjem ette so blive me ti.
7. Aa hesten han snaava i røde gullsoum
aa Magnill 'o drog av aat strie stroum.
8. Aa Valdemar slo paa si horpe so hardt
at de tagna kvor fuggelen i skogjen sat.
9. Aa daa dei kaam i Vatlands bro
hesten han snaava i roue gullsko.
10. Hesten han snaava i røde gullsoum
aa Magnill ho drog av aat strie stroum.
11. Valdemar stillte si harpe so hardt
de tagna kvor fuglen i skogjen sat.
12. So rona han fram dei systane ni
aa Magnill va' den tiende av di.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCXCII, 12. (NFS, kopi)

Merkn. og retting: Str. 8.1 Valdemar er retta til Valdemann. Under oppskrifta staar: (Hannaas v. 9-10 kann kje S. mannast no). (Tone). Etter H. Bjaai.