[BIN: 0559]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1922 av Rikard Berge etter Svein Knutsson Tveiten, Bykle, Setesdal, Aust-Agder .

1. Aa græt'e du gull hell græt'e du jor
hell græt'e du fø du sko aat mitt bor.
2. Nei eg græte kje gull og eg g[ræt] kje jor
og eg g[ræt] kj[e] fø eg sko aat ditt bor.
3. Aa græte du aaker hell [græte du] eng
hell g[ræte du] fø du sko aat mi seng.
4. Eg græte kje aaker [eg græte kje] eng
eg g[ræte] kje fø [eg sko] aat di seng.
5. Men eg græt'e mei' mitt gule haar
som rotne maa i Valar aa.
6. Aa eg græt'e mei' mine systar ni
naar eg kjem ette so blive me ti.
7. Aa hesten han snaava i røde gullsoum
aa Magnill 'o drog av aat strie stroum.
8. Aa Valdemar slo paa si horpe so hardt
at de tagna kvor fuggelen i skogjen sat.
9. Aa daa dei kaam i Vatlands bro
hesten han snaava i roue gullsko.
10. Hesten han snaava i røde gullsoum
aa Magnill ho drog av aat strie stroum.
11. Valdemar stillte si harpe so hardt
de tagna kvor fuglen i skogjen sat.
12. So rona han fram dei systane ni
aa Magnill va' den tiende av di.
Ekstra opplysninger