[BIN: 0554]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1914 av Kjetil A. Flatin, ukjent sanger, Seljord, Telemark .

1. Fru Magnild ho siid opi lofte å græd
-De fagraste linalo va alle -
Olaf han gik oppa gata å let.
-Med di vonine lyster man vinde -
2. Græte du fe sadel hel græte du fe hest
hel græda du fe du har med meg fest.
3. Nei inkje græda eg fe sadel hel hest
å inkje fe eg er med deg fest.
4. Græte du fe åker hel græte du fe eng
hel græte du fe du ska reie mi seng.
5. Nei inkje græte eg fe åker hel eng
å inkje græte eg fe eg skå reie di seng.
6. Græte du for gods hel græte du fe jord
hel græte du fe du ska duke mitt bord.
7. Nei eg græte nå meir for mit fagrande hold
som skå bortrodtne i Vandal å mold.
8. Eg græte nå meir for mit fagre gule hår
som ska bortrådtne i Vendal å.
9. Å hører du fru Magnild du græte inkje mei
eg skå bygge den broi både høg og brei.
10. Du må nå bygge o op onder skye
min skjæbne eg aller kan gange forbi.
11. Alle så va me nå dei søskende små
å alle va gjevne te Vandal å.
12. Å alle så va me nå søskende fem
å alle va given te Vandal å hen.
13. Fire af mine mennar ska fyre deg rie
å sjav ska eg halle uti sadel å mile.
14. Som dei kom på Vandal bro
då snubla den hesten på fire guldsko.
15. Fire guldsko å femten guldsaum
så reste den bruri at strian stroum.
16. Olaf han seg over agsl såg
hore blei af fru Magnhild i sadelen sad.
17. Å te så svara di brodkjæringan tvo
me såg o nå seinste på Vandalabro.
18. Olaf han tala te liten smådræng
vil du nå hente mi guldharpe her frem.
19. I sender bud til min moder
min unge brud ligger i floden.
20. I sender bud til min syster
guldharpen den ligger i kiste.
21. Olaf han leika på harpe stræng
å fisken den dansa i strian strøm.
22. Olaf han leikad med liste
så fuglen dansa på kviste.
23. Havmand kom frå bonde
med fem jomfrugor på hånde.
24. Å høirer du Olaf du leikar kje meir
eg hava nå ikke jomfrugune fleir.
25. Olaf han leika af hjartans klang
26. Å der blei glæde for sorg igjen
di fem jomfrugun fygde en heim.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. BFS T. Hannaas 6, 27 (NFS, kopi) (Renskrift)

Under oppskrifta følgjer eit brev frå Kjetil Å. Flatin til T. Hannaas: Ja her er visa som De bad meg skrive av og sende dykk. Avskrifti her er ordrett etter den gamle uppskrifti de såg her hjå meg. Som De vil sjå er der fleire indkonsekventar i ortografien..... Brevet er datert Seljord 16de oktober 1914

Merknad og rettingar: i mellomslengen etter linola står ?; 24.2 hava er først skrive heve; ikke er først skrive ikkje