[BIN: 0552]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1912 av Torleiv Hannaas etter Ingeborg Tingvatne, Kristiansand, Vest-Agder .

1. Kong Magnus slo føre de fysste
så laue o grase de rista.
2. Kong Magnus slo føre de aira
så laue o grase de daira.
3. Kong Magnus slo føre de trea
so spelt han borken a bøgetreann
o hornann uda levandes fe.
Ekstra opplysninger