[BIN: 0551]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av Tore Bergstøl, ukjent sanger, Vest-Agder .

1. Daa di kom te den grønne fagre lunn
saa bejønte kong Magnus aa spøra seg om.
2. Kor æ naa den bruaa som de sku passa paa
nei saa hjelpe meg Gud me 'n inkje saag
sian me var mæ Vendlansaan.
3. Saa talte kong Magnus te liden smaa svein
du henta meg harpaa du æ inkje sein.
4. Nøkken han gjekk paa grunnen aa gred
saa talt' 'an te sine - - -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. Prenta i: NFL 82 s. 140 med overskrift Brotstykke av visa om kong Magnus1) 1) Sjaa Atterljom II s. 71