[BIN: 0550]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av Tore Bergstøl ukjent sanger, Vest-Agder .

1. Græde du aager hell græde du eng
-Grøn ære de linden over alle -
hell glæde du for du ska sova i mi seng.
-Mæ runer skulle ein vinna -
2. Inkje græd eg aager aa inkje græd eg eng
aa inkje ræd eg for eg ska sova i di seng.
3. Græde du sadel hell græde du hest
hell græde du for du er meg fest.
4. Inkje græd eg sadel aa inkje græd eg hest
aa inkje græd eg for at eg æ deg fest.
5. Eg græde nok hell for mitt gula haar
som ska rotna i Vendlands aa.
6. Kong Magnus han seg tilbagaars saag
kor æ naa brua som de sku passa paa.
7. Nei saa helpe meg Gud me 'n inkje saag
siaan me va mæ Vendlands aa.
8. Kong Magnus, kong Magnus du stilla maa din ly
aa du ska faa atte di yngsta bru.
9. Slett inkje saa stille eg min ly for deg
untagen eg fære di alle ti.
10. Dei ni dei kann du naa gjedna faa
men den tiene he dei bodnan smaa.
11. Kong Magnus han spælte dæ føste
saa laue a kvistan drøste.
12. Kong Magnus han spælte det andra
saa hodnan paa krettore skangra.
13. Kong Magnus han spelte alt det han vann
saa spelte han nøkken saa smaa som sann.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. Prenta i : NFL 22 Atterljom . Folkeminne fraa smaadalene kring Lindeness II Oslo (Norsk folkeminnelag) 1930 NFL skrifter nr. 22, s.. 71-73

Over oppskrifta står I Vendlands aa var det ein nøkk som hadde teke ti brurer ifraa ein konge som heitte Magnus. Um morgonen daa han skulde reisa til kyrkje med den tiende brura, tok ho til aa graata. Daa spurde han; etter str. 5 står Daa dei saa reiste til kyrkja, sette kong Magnus vakt um brura. Dei skulde rida ved sida hennar og passa paa henne naar dei reid over Vendlands aa. Daa dei var komme fram spurde kong Magnus etter brura; over str. 7 står Daa svara ein av vaktmennene; etter str. 7 står Saa snudde dei og reiste attende til Vendlands aa. Der tok kong Magnus til å spela paa harpa si; over str. 8 står Nøkken, over str. 9 står Kong Magnus, over str. 10 står Nøkken