[BIN: 0550]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av Tore Bergstøl ukjent sanger, Vest-Agder .

1. Græde du aager hell græde du eng
-Grøn ære de linden over alle -
hell glæde du for du ska sova i mi seng.
-Mæ runer skulle ein vinna -
2. Inkje græd eg aager aa inkje græd eg eng
aa inkje ræd eg for eg ska sova i di seng.
3. Græde du sadel hell græde du hest
hell græde du for du er meg fest.
4. Inkje græd eg sadel aa inkje græd eg hest
aa inkje græd eg for at eg æ deg fest.
5. Eg græde nok hell for mitt gula haar
som ska rotna i Vendlands aa.
6. Kong Magnus han seg tilbagaars saag
kor æ naa brua som de sku passa paa.
7. Nei saa helpe meg Gud me 'n inkje saag
siaan me va mæ Vendlands aa.
8. Kong Magnus, kong Magnus du stilla maa din ly
aa du ska faa atte di yngsta bru.
9. Slett inkje saa stille eg min ly for deg
untagen eg fære di alle ti.
10. Dei ni dei kann du naa gjedna faa
men den tiene he dei bodnan smaa.
11. Kong Magnus han spælte dæ føste
saa laue a kvistan drøste.
12. Kong Magnus han spælte det andra
saa hodnan paa krettore skangra.
13. Kong Magnus han spelte alt det han vann
saa spelte han nøkken saa smaa som sann.
Ekstra opplysninger