[BIN: 0549]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av Johannes Skar, ukjent sanger, Hylestad, Aust-Agder .

1. Magnil mi, Magnil mi
hæv du inkje set æ Magnil mi.
-Mens me tro den Dansen unde lii -
2. Me have inkje set o Magnil di
si me Vindings Aa.
-Mens me trø den Dansen unde lii -
Ekstra opplysninger