[BIN: 0546]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1897 av Johannes Skar ukjent sanger, Bygland, Setesdal, Aust-Agder .

1. Ragnvall sigler si snekkj' unde øy
hentar sitt viv å si festarmøy.
-E de runir so sille me vinne -
2. Magnill ho skjyggjer seg unde skaut
ho tore 'kje syne si augu tvau.
3. Du tar inkji skjyggje deg unde skaut
eg ser at du græt'e av augu tvau.
4. Å græt'e du gull ell græt'e du jor
ell græt'e du fø du sko åt mitt bor.
5. Græt'e du åker ell græt'e du eng
ell græt'e du fø du sko åt mi seng.
6. Eg græt inkji gull eg græt inkji jor
eg lengtar berr' ette eg sat me dit bor.
7. Men eg græt'e mei mitt gule hår
som rottne må i Gjallar å.
8. Men eg græt'e mei mine systa ni
når eg kjem ette so bli me ti.
9. Hesten an snåva i røde gullsaum
ho Magnill dro av åt strie straum.
10. Å Ragnvall 'an slo si horpe so hardt
då taggna kver fuglen i skogjen sat.
11. Han slo sine ronir i breie bro
so straumen vendt ti Vigdafjor.
12. Å ha me no skrikje mot vidde skjy
dei kunna kji finne i straumo ly.
Ekstra opplysninger