[BIN: 0544]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1878 ukjent etter Tore Sigurdsdotter Li, Bøherad, Telemark .

1. Magnela gjik ut aa Magnela gjik inn
-Laavaar du meg i Dansen gaa-
dei strie Taarirne rann paa Kjind.
-Mi onge Magnela aa vene Viv -
2. Sturer du sal' hel' sturer du Hest
hel sturer du fæ du ska staa mæ meg Fest.
3. Eg sturer 'kje sal' eg sturer 'kje Hest
aa'kje heller for eg ska staa mæ deg Fest.
4. Aa sturer du Oxe hel sturer du Ku
hel sturer du fær du ska væra mi Brur.
5. Eg sturer kje Oxe eg sturer kje Ku
aa slet inkje fæ eg ska væra di Brur.
6. Me har naa vore dei Systenn sju
men alle blei borte ve Vennings Bru.
7. Aa eg ska naa bygje den Brua saa
ja Brua a Bly aa Grotkara a Staal.
8. Aa eg ska naa bygje den Brua paa ny
saa ska me naa vel for Ulykka fly.
9. Som Gullmon kom te Kjørkjeléd
hore æ naa Magnela mi vene Viv.
10. Brukjæringenne svara saa
me saag ho sendst ve Vennings-Bru.
11. Aa Gullmun tala te liten Smaadreng
spring etter mi Horpe aa vær inkje sein.
12. Mi Horpe ligg i Kjiste
innsvept i roue Gullistir.
13. Aa Gullmon leika som han konne bedst
han leika Magnela te Sale aa Hest.
14. Aa Gulmon leika for si onge Brur
han leika naa te seg dei Systenn sju.
15. Aa Gulmon leika som ein Mann
han leikar Nykken paa tørre Land.
Ekstra opplysninger