[BIN: 0543]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Moltke Moe etter Kari Skogen, Telemark .

1. Å Gullmond han tala te liten smådreng
spring etter mi horpe men vær ikkje sein.
2. Mi horpe ligg i ei kjiste
æ innsvøpt i røde gull-liste.
3. Å Gullmond spelar så høgt han kann
-Låvår du meg i dansen gå -
så spelar han nykken på tørre land.
-Mi onge Magnela og vene viv -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M. Moe 6, s. 48 med overskrift Magnélas visa (Kari Skogen);

Deretter følgjer i prosa: Gullmond reser te kjørkja mæ Magnela; på vegen ei bru, men Nykken teke alle som rier der; 7 systrar. Så segje bruggomen, da'n kom te kjørkja: her følgjer str. 1; i prosateksten er som rier der streka ut.