[BIN: 0543]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Moltke Moe etter Kari Skogen, Telemark .

1. Å Gullmond han tala te liten smådreng
spring etter mi horpe men vær ikkje sein.
2. Mi horpe ligg i ei kjiste
æ innsvøpt i røde gull-liste.
3. Å Gullmond spelar så høgt han kann
-Låvår du meg i dansen gå -
så spelar han nykken på tørre land.
-Mi onge Magnela og vene viv -
Ekstra opplysninger