[BIN: 0542]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av ukjent etter K. Grimerud, ukjent .

1. Aa dæ va Olav utav Tynningen
som saa væl sinn Gulharpa kun' klinga
at elle dei Dyr som i Skogen va
dom glømde horre dom skulle springe.
2. Aa elle dei Dyr som i Skogen va
dom glømde hur dom skul' springe
aa elle dei Fiskor som i Vatne va
dom glømde haar dom skulle svinge.
3. Aa Ola han hadde ei Festarmø
-Mæd dei Ronur aa dæ underlig vralle -
saa skul han ut aa rie til Tusten fraa Rø.
-Fær dæ Ronur dæ løster man vinner -
4. Aa Olav han ræste mæ Følje saa stort
mæ Svennene jæve aa Brurkonur to.
5. Aa denti dom kom paa den høye Bru
-Mæd dei Ronur aa dæ linderlig vralle -
saa snubla hennars Gangar paa fire Gulsko og femten Guldsaum
aa Jomfrua ho att den striande Straum.
-Fær dei Ronur dæ løster man vinner -
6. Aa Olav han at aaver Aksla saag
aa haarre blei ho av som i Sadelen satt.
7. Aa derte svora dei Brurkonur to
me saag ho ikkje fær ho paa Vatne fór.
8. Aa Olav han tala til liten Smaadreng
du hentar mæg naa mi Gulhaarpe frem.
9. Aa Olav han slo paa Tviste
saa Fugelen dansa paa Kviste
10. Aa Olav han slo paa fyste Streng
saa Fisken han dansa i strianne Straum.
11. Aa Havmand op av Vonne kom
mæd fenten Jomfruer uti si Haand.
12. Aa kjære Olav du spellær ikkje meir
fær inkje Jomfruer saa har eg fleir.
13. Aa Olav han spela av Hjerteharm
te Strengene utor Gulhorpa sprang.
14. Aa ielt saa va me Syskene sju
aa elle saa va me laava a te Olav Tynnings Brur.
Ekstra opplysninger