[BIN: 0540]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1882 av Tarkjell Oftelid, ukjent sanger, Høydalsmo, Lårdal, Telemark .

1. Gudmund han gjeng seg paa Gata o kve
-So fager er dei Lindeblommi alle -
stolt Signelill sit i Bure og græt.
-Med dei Runur so lyster dei aa vinne -
2. Aa græte du Gull hell græte du Jor
hell græte du for du hev lova meg Tro.
3. Græte du Aaker hell græte du Eng
hell græte du for du sko ligg' i mi Seng.
4. Eg græte kje Aaker eg græte kje Eng
eg græte kje eg sko ligg i de Seng.
5. Eg græte kje Gull eg græte kje Jor
og eg græte kje eg heve lova deg Tro.
6. Men eg græte helst for mi kvite Hold
for den maa kje rotna i svartan Mold.
7. Eg græte helst1 for mit gule Haar
for de ska koma i Vendelins Aa.
1mest
8. Stolt Signelil stolt Signelill graat ikkje for det
eg sko byggje den Brui so haag og so stø.
9. Eg sko byggje den Brui so haag og so ny
og setje derunde dei Stolpar av Bly.
10. Eg sko byggje den Brui so sterk og so haag
og setje derunde dei Stolpar av Staal.
11. Um du byggjer den Brui so haag og so ny
so kann eg kje fraa mi Fyrloga fly.
12. Han samlar alle sine Menn i ei Rekkje
fimten fyri og fimten ette.
13. Og som dei kom paa den Vendelins Bru
daa snaava henar Gangar i røde Gullsko.
14. So snaava hennar Gangar i røde Gullsaum
stolt Signelill datt at strie Straum.
Ekstra opplysninger