[BIN: 0539]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Græte du åker hell gr[æte] du fe
hell græte du fyr dæ du hev lova me.
2. Eg græt inkje åker, eg [græt inkje] fe
eg græt inkje fyr dæ eg hev lova de.
3. Eg græte då mei mitt gule hår
at dæ sko då røtna i Vændings å.
4. Eg sko byggje den brui so håg
å sterke jønnstolpane undi 'a slå.
5. Ja um du bygde den bru undi sky
mannen kann alli se' folla fly.
6. Å når ho kåm seg at Vændings å
der snåva hennes ganggar i røde gulltrå.
7. Hennes ganggaren snåva i røde gullsoum
å Magnill flout i strie stroum.
8. Å Magnill flout i strie stroum
å nykkjen helt i silkjeskout.
9. Kong Magnus han glåper seg att ivi hær
å hor æ no Magnill som pryr mi fær.
10. Å ti so svora hennes brukjeringgar två
eg hev kje sett Magnill se mæ Vændings å.
11. Kong Magnus han gjængge at smiddje
han læte gullhorpa stidde.
12. Kong Magnus han slo i strie stroum
å femten jomfruvur til lande flout.
13. Å kjære kong Magnus du slå inkje mei
for eg hev no inkji skjøn jomfruvur flei.
Ekstra opplysninger