[BIN: 0538]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1890 av Moltke Moe etter Torbjør Ripillen, Mo, Telemark .

1. Der kåm ei bo ti Gouti enn
-Her skogar ivi heii -
no græte Magnill kjærasten din.
-Hossi kann svænnen ei jomfru få som svarar vreidt -
2. Gouti han tala ti liten smådreng
de lete 'a1 Magnell gå fyre meg enn2.
1æ
2inn
3. Græte du gull hell græte du jor
hell græte du fyr dæ du hev lova meg.
4. Eg græte meste mene kjennene rou
som ska rottne i so3 strie stroum.
3den
5. Eg græte meste mitt gule hår
som ska rotne i Vendings å.
6. Eg græte meste min silkjeserk
den hev eg sleti mæ stor hu'værk4.
4hugværk
7. Eg sko byggje ei bru so håg
at den ska 'pundi skye nå.
8. So sete eg stolpan onder5 av bly
so dei ska nå uppundi sky.
5undi
9. Magnill ha' på seg den stakkjen rou
gulli dæ låg etti kvor den soum.
10. Inn so kåm ho Magnill so gulli av ho glor
eg hev alli set venare brur berre vene Sigaros .
11. Gouti han gjore sen gangaren spak
so sette 'n Magnil uppå hass bak.
12. Å når dei kåm seg på vegjen fram
Magnill ville rie bruregång.
13. Å når dei kåm på Vendings bru
der snåva hesten i fire gullsko.
14. Der snåva [hesten i fire] gullsko
Magnill ho dreiv av i saltan flo.
15. Gouti han glåpte seg att ivi hær
hor æ no Magnill som sill' skrøyte6 mi fær.
6skrøyter
16. Brukvennune slo sene7 hendar i hop
Magnill ho dreiv at saltans flo.
7se
17. Gouti han talar ti drængjine se
de reiser å hentar horpa me.
18. Horpa slo slagje fyste
fuglane datt ne av kviste.
19. Horpa slo sl[agje] are
bonne8 gret i moirs magje.
8båni
20. Horpa slo sl[agje] tre'e
bjønnine måtte utav hi'i.
21. Horpa slo sl[agje] fjore
Magnill ho flout upp av floe.
22. Magnill upp af floi flout
nykkjen ehlt att i silkjeskout.
23. Sæl æ den se'9 sone må få
sælare den som 'n njote10 må.
9slik
10njote'n
Ekstra opplysninger