[BIN: 0536]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1874 av Hans Ross etter Margret Borgjæ, Moland, Fyresdal, Telemark .

1. Aa Vilemann aa hass Møy so prud
dei leika Gulltavel i hennes Bur.
-So liflig leika Vilemann
for si skjøn Jomfru -
2. Aa kvor Gaang Gullterningen rann omkring
so rann der ei Taar paa Jomfruvas Kinn.
3. Aa græte du Aaker ell græte du Æng
ell græte du de at du sov i mi Sæng.
4. Aa [græte du] Gull ell græte du Jor
ell [græte du de at du] sat ve mitt Bor.
5. Eg græte 'ki [Aaker eg græte ki] Æng
eg græte ki [de at eg sov i di Sæng]
6. Eg [græte 'ki Gull eg græte 'ki] Jor
eg græt alli de at eg sat ve ditt Bor.
7. Eg græte mei for mitt gule Haar
at eg ska ljote rotne i Vendings Aa.
8. Eg græte so mykji for blide Bro
der sank ti Bonns mine Systar tvo.
9. Du tar ikki graate for blide Bro
dei sank ti Bonns dine Systanne tvo1.
1til du ride min Gangar mæ røde Gullsko
10. Aa adde mine Sveinar rie i Ra
eg vogtar deg nokk for de kalle Ba.
11. Aa daa dei kom paa blide Bro
daa snaava hennes Gangar i r[øde] G[ullsko].
12. Aa Gangaren snaava i røde Gullsoum
aa Jomfrua rant i strie Stroum.
13. Skøn Jomfru slo upp mæ vide Haand
aa Vilemann aa Vilemann jælp2 meg i Land.
2jelp
14. Aa Vilemann tala til Smaadrengjen sin
aa du reiser av etti Horpa minn3.
aa henter Gulhorpa min
15. Aa Vilemann ganger for Stroumen at staa
aa meistarleg kunni han Gullhorpa slaa.
16. Han leika mæ Lempe aa han leika mæ List
so Fuglen daana paa vilde4 Kvist.
4kvor en
17. Han leika mæ Lempe aa han leika mæ Gny
de bromla i Berg aa de bromla i Sky.
18. Vilemann leika so lang ein Leik
de rivna Borkjen av Aar aa Eik.
19. Han leika5 mæ Vrede aa leika mæ Harm
han leika Maktæ av Troldens Arm.
5legte
20. Der hevi du den eine der hevi du tvo
aa lat meg naa have mitt Vatn i Ro.
21. Vælkomen den fysste v[ælkomen] dei tvo
men alli ska du h[a] d[itt] V[atn] i Ro.
22. Vilemann leika den Trold ti Mein
ti Trolden sprakk i hardan Stein6.
6han sprang burt i h[ardan] S[tein]
Ekstra opplysninger