[BIN: 0535]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1874 av Hans Ross etter Margret Borgjæ, Moland, Fyresdal, Telemark .

1. Aa Vilemann aa hans Møi so prud
dei leika Gulltavel i hennes Bur.
-So lifleg leika Vilemann for si skjøn Jomfru -
2. Aa kvær Gaang Gullterningen rann umkring
saa rann de ei Taar paa Jomfruvas Kinn.
3. Aa græte du Aaker [ell græte du Æng]
ell græte du de at du sov i mi Seng.
4. Aa græte du Gull ell græte du Jor
[ell græte du de at du sat ve mitt Bor].
5. Eg græt 'ki Gull aa [eg græt 'ki Jor]
eg græt alli de at eg sat ve dit Bor.
6. Eg græte mei for mit gule Haar
at eg ska ljote rotne i Vendings Aa.
7. Eg græte so mykje for blide Bro
der sank ti Bonns mine Systar tvo.
8. Du ta ikke graate for blide Bro
dei sank ti Bons dine Systanne tvo1.
1vil du ride min Gangar i røde Gullsko
9. Aa adde mine Sveinar rie i Rad
eg vogtar deg nok for de kalle Ba.
10. Aa daa dei kom paa blide Bro
daa snaava hennes Gangar i røde Gullsko.
11. Aa G[angaren] snaava i røde Gullsaum
aa Jomfruva rant i strie Straum.
12. Skjøn Jomfru slo upp mæ hvide Haand
aa Vilemann aa Vilemann hjelp meg i Land.
13. Aa Vilemann tala ti Smaadrengen sin
aa du reiser av etti Horpa minn'.2
2 aa henter Gullhorpa minn
14. Vilemann ganger for Stroumen at staa
aa meistarleg kunne han Gullhorpa slaa.
15. Han leika mæ Lempe aa han leika med List
so Fuglen daana paa vilde Kvist.
16. Han [leika] mæ Lempe aa han leika mæ Gnu
de brumla i Berg aa de brumla i Sky.
17. Vilemann leika saa lang ein Leik
de rivna Borkjen av Or og Eg.
18. Han leika3 me Vrede og leika me Harm
han leika Magtæ af Troldens Arm.
19. Der heve du den eine der heve du dei tvo
aa lat meg no have mit Vatn i Ro.
20. Vælkomen den fysste aa vælkomen dei tvo
men alli ska du have dit Vatn i Ro.
21. Vilemann leika den Trold ti Mein
ti Trolden sprakk, han sprang burt i hardan Stein.
Ekstra opplysninger