[BIN: 0533]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Hæge Kastedalen, Morgedal, Kviteseid, Telemark .

1. Græter du ager hell græter du eng
- Så fagert æ' dei line løber alle-
hell græter du for du hev komi i mi seng.
- Mæ dei roninne lyster man vinne-
2. Eg sko' no gjera den brui så ny
åseta derupp sterke stolpar av bly.
3. Du må gjera den brui så ny du vi'
så kann ingjen frå sin follogje fly.
4. Tostein stellte si færi i rekkje
femten fyri å femten ette.
5. Magnills gangar snuvla på rødegullsaum
nykkjen han fekk i silkjeskaut.
6. Magnhild ho raut at strian straum
nykkjen han fekk i silkjeskaut.
7. De hente meg no mi tromme så ny
- - - - - - - -
8. Tostein han slo ivi topp ivi tre
han slo honni av kviku fe.
9. Han slo frametter mæ lie
store bjønnen oto hie.
10. Han slo frametter mæ strandi
femten formfrugur fekk han i sitt fang.
11. Dæ fyste ore Magnild tala
sæl æ' den moer slik son må hava.
12. Endå sælare den honom må njote.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge III, 146 (Renskrift) med overskrift Harpens Kraft VII (meddelt af Hæge Kastedalen)

Merknader: under str. 1 står (saa svar som alm. Vendelins Å); ved str. 7 står ?; under oppskrifta står (Endnu var der et Vers om at de drak Bryllup) Str. 8 - 11 har Sophus Bugge sendt til Svend Grundtvig med følgja de kommentar: En anden Optegnelse fra Kviteseid har Navnene Tostein og Magnild, Vendelins å. Tostein slaar paa Tromme.I brev til Svend Grundtvig har Sophus Bugge skrive følgjande:

Paa min sidste Reise har jeg faat flere nye Optegnelser. En fra Kviteseid har Navnene Gaute og Magnild, Vendels å. Omkvædene: - Unde lie - - For di roninne lyster man vinne - Jeg meddeler nogle Vers, som berigtige Udtrykkene i en forhen meddelt Optegnel.

Han spila seg framette mæ lie
sterke bjønnen oto hie.

Han spila seg framette mæ hagje
båne oto moersmagje.

Han spila av topp han spila av tre
han spila honne av kvikje fe.

Han spila så lengje te Magnild flaut
nykkjen helt i silkjeskaut.

Så spila'n nykkjen så høgt uppi tre
så flutte'n Magnild heim mæ seg.

Reinskrift S. Bugge DFS III, 106 b - 107