[BIN: 0533]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Hæge Kastedalen, Morgedal, Kviteseid, Telemark .

1. Græter du ager hell græter du eng
- Så fagert æ' dei line løber alle-
hell græter du for du hev komi i mi seng.
- Mæ dei roninne lyster man vinne-
2. Eg sko' no gjera den brui så ny
åseta derupp sterke stolpar av bly.
3. Du må gjera den brui så ny du vi'
så kann ingjen frå sin follogje fly.
4. Tostein stellte si færi i rekkje
femten fyri å femten ette.
5. Magnills gangar snuvla på rødegullsaum
nykkjen han fekk i silkjeskaut.
6. Magnhild ho raut at strian straum
nykkjen han fekk i silkjeskaut.
7. De hente meg no mi tromme så ny
- - - - - - - -
8. Tostein han slo ivi topp ivi tre
han slo honni av kviku fe.
9. Han slo frametter mæ lie
store bjønnen oto hie.
10. Han slo frametter mæ strandi
femten formfrugur fekk han i sitt fang.
11. Dæ fyste ore Magnild tala
sæl æ' den moer slik son må hava.
12. Endå sælare den honom må njote.
Ekstra opplysninger