[BIN: 0532]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1874 av Sophus Bugge, ukjent sanger, ikkje lokalisert. .

  - for de roner som blomster mon vinde-
mitt fagre gule hår
som i vandet ska' lide so ilde
den skjæbna den kan eg 'kje gange forbi.
Ekstra opplysninger