[BIN: 0530]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1867 av Sophus Bugge ukjent sanger, Telemark .

1. Gullmund han gjenge på leikarvoll
- So fager æ de lindeløver alle-
stolts Signelil sat i bure so boll.
-Mæ dei roninne lyster man vinne -
2. Syter du åker hell syter du jor
hell syter du de hev lova meg.
3. Eg syter inkje [åker eg syter inkje] jor
[eg syter de eg hev lova] deg.
4. Men eg syter langt meiri min kvite kropp
som må inkje rotne uti vigde moll.
5. Men [eg syter langt meiri] mitt gule hår
som ska liggje rotne i Vendelins å.
6. Me ska byggje den bru både brei å håg
å sekje derundi dei stolpanne av stål.
7. Du må byggje den bru om du vi alli so ny
å sekje derundi dei stolpanne av bly.
8. Gullmund han samlar sitt brullæ i rekkje
15 fyri å 15 etti.
9. Gullmund [han samlar sitt brullæ i] ring
stolts Signelill va der inna i ring.
10. Når dei kom seg utpå Vendelins bru
hennes gangaren snåva i røde gullskor.
11. Hennes [gangaren snåva i røde gull]saum
stolts Signelil dreiv uti strian straum.
12. Når dei kom seg her litt frampå lei
hor æ no stolts Signelil dreiv i sadelen satt.
13. Når me kom kon utpå Vendelins bru
hennes gangaren snåva i røde gullsko.
14. [Hennes gangaren snåva i røde gull]saum
stolt Signelil dreiv Signelil dreiv i strian straum.
15. Sæl æ den mor slik sone må få
endå sælare den hava'n må.
16. H[err] Gullmund han høytter på liten smådreng
du hentar meg gullhorpa du æ inkje sein.
17. Fyste slagje Gullmund på horpa slo
at fuglen han dreiv um på hvidan sand.
18. Are [slagje Gullmund på horpa] slo
at alle bonn oto moirs maga.
19. Tree slagje Gullmund på horpå slo
stolt Signelil dreiv inn på hvidan sand.
Ekstra opplysninger