[BIN: 0527]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Torstein Gvåle, Tuddal, Hjartdal, Telemark .

1. Syte du fe aker hell syte du fer jor
hell syte du fe kommå te Gullmunds bor.
-Fager uti lunden løver alle -
2. [Syte du fe aker hell syte du fer] eng
[hell syte du fe kommå te Gullmunds] seng.
- Me lyster ikkje ronunne å vinne-
3. Ikkje [syte eg fe aker hell syte eg fer] eng
ikkje [syte eg fe kommå te Gullmunds] seng.
4. Ingelita gjekk seg a bure o gret
o Gullmund han gjeng av at skogen å bles.
Ekstra opplysninger