[BIN: 0525]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av S. Bugge etter Asgjær Bergland, Skafså, Mo, Telemark .


c

1. Magnill ho stend uti å slær sitt hår
tru her kjem ingle brumennar iår.
2. Magnill ho ha' ikkje halltala or
førr Gauti stidder seg fyre hennes bor.
3. Gaute ikring bori mæ adde si' menn
-De skuggar ivi heii -
Magnill etti ho gret sin spreng.
- Hossi kann [svennen den jomfru få som] svarar vreie-
4. Gaute upp ifrå bori sprang
5. Græte du åker hell græte du eng
hell græte du de du ska' koma i mi seng.
6. Eg græt inkje åker eg græt inkje eng
eg græt inkje de eg ska' koma i di seng.
7. Græte du åker hell græte du jor
hell græte du de du ska' rå ivi mitt bor.
8. Eg græte inkje åker eg græt inkje jor
eg græt inkje de eg ska' rå ivi ditt bor.
9. Eg græte mei mitt gule hår
som sko' dragnast i Vendings å.
10. Eg græte mei min kvite kropp
som inkje må rotne i vigde moll.
11. Me ska' byggje den brue håg
nie jønnstøppar på grunnen slå.
12. Um de byggjer den brue ny
der va' so bygt før mi' systann fór i.
13. Um de byggjer 'æ unde sky
so kann eg alli follog fly.
14. Trædive sveinar sko mæ deg rie
sjave hell eg i beisl å grime.
15. Då dei kom seg i rosenslund
der spila hjorten mæ breie munn.
16. Adde ville den hjorten taka
ingjen tok på bruri vari.
17. Hesten han snuvla i forgylte saum
Magnill dreiv i strie straum.
18. Hesten [han snuvla i forgylte] skor
Magnill [dreiv i strie] flo.
19. Gaute han glåper seg att ivi hær
hor æ' Magnill som ska' fygje mi fær.
20. Ti so svora brukvinnunne två
me hev 'kje sett Magnill si' mæ Vendings å.
21. Gaute han talar ti liten svein
du hentar gullhorpa å ver ikkje sein.
22. Du helsar de ti mi moer
Magnill ligg i floe.
23. Du helsar de ti min faer
Magnill ligg i havi.
24. Du helsar ti mi syster
horpa ligg i mi kiste.
25. Svennen han sette seg på gangaren rø
han rei fortare hell fuglen flø.
26. Horpa slo framte mæ lie
adde små trodde oto hie.
27. Horpa slo framte mæ strandi
kvite bjønnen o bandi.
28. Ho slo vatne o Vendings å
nie jomfruvur på grunnen låg.
29. Gaute Gaute lat vera meg
nie jomfruvur gjeve eg deg.
30. Nie jomfruvur ska' du få
Magnill ho æ klar som ei sol.
31. Nie jomfruvur på grunnen låg
Magnill ho æ' klar som ei sol.
32. De fyste ori som Magnill tala
Sæl æ' den moir slik sonen må hava.
Ekstra opplysninger