[BIN: 0524]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Asgjær Bergland, Skafså, Mo, Telemark .

1. Horpa slo framte mæ lie
adde små trodde oto hie.
2. [Horpa slo framte mæ] strandi
kvite bjønnen o bande.
3. Ho slo vatne o Vendings å
nie jomfruvur på grunnen låg.
4. Nie [jomfruvur på grunnen] låg
Magnil ho æ' klar som ei sol.
5. Eg græte mei mitt gule hår
som sku' dragnast i Vendings å.
6. [Eg græte mei min kvite] kropp
som må ikkje r[otne] i v[igde] moll.
7. Me ska' byggje den brue håg
nie jønnstolpar på grunnen slå.
8. Um de byggjer den brui ny
der va' so bygt før mi' systannen fór i.
9. Um de byggjer 'æ unde sky
so kan eg alli mitt1 follog fly.
1min
10. Trædive sveinar ska' mæ2 deg rie
sjave hell eg i beisl å grime.
2ska' o mæ
11. Då dei kom seg i rosendslund
der spila hjorten mæ brie munn.
12. Adde ville den hjorten taka
ingjen tok på brure vari.
13. Gaute kring bori mæ adde si' menn3
Magnill etti ho gret sin spreng.
3sine mend
14. Gaute fram frå bori sprang
so tok han Magnill upp i sitt fang.
15. Gr[æte du åker hell græte du] eng
hell græte du de for [du ska' koma i mi] seng.
16. [Græte du åker hell græte du] jor
[hell græte du de for du ska'] rå ivi mitt bor.
17. Eg [græte] inkje [åker eg græte inkje] eng
[eg græte inkje de for eg ska' koma i di] seng.
18. Eg [græte inkje åker eg græte inkje] jor
[eg græte inkje de for eg ska' rå ivi ditt] bor.
19. Hesten han snuvla i forgylte saum
Magnill dreiv i strie straum.
20. [Hesten han snuvla i forgylte] skor
[Magnill dreiv i strie] flo.
21. Gaute han glåper seg att ivi hær
hor æ' Magnill som ska' fygje mi fær.
22. Ti so svora brukvinnunne två
me hev 'kji sett Magnoll si mæ Vendings å.
23. Gaute han talar ti liten svein
du hentar4 gullhorpa å ver ikkje sein.
4hente
24. Sveinen sette seg på gangaren rø
han va fortare hell fuglen flø.
25. Du helsa de ti mi moder
Magnill ligg i floden.
26. [Du helsa de ti min] fader
Magnill ligg i havi.
27. [Du helsa de ti mi] syster
horpa ligg i mi kiste.
28. De fyste ori som Magnill tala
sæl æ' den moiri slik son5 må hava.
5sonen
Ekstra opplysninger