[BIN: 0522]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Gauti gjenge ut å inn
- Skuggar ivi heii-
alt renne der tårer på Magnills kinn.
-Ho svorar ei -
2. Græte du g[ull] hell græte du fe
hell græte du de du hev lova me.
3. Græte d[u] g[ull] h[ell] g[ræte] d[u] jor
hell [græte du de du hev lova] meg di tro.
4. Eg græt ikkje g[ull eg græt ikkje] fe
[eg græt ikkje de eg hev lova] de.
5. [Eg græt ikkje gull eg græt ikkje] jor
[eg græt ikkje de eg hev lova deg mi] tro.
6. Eg græte mei mitt gule hår
at de sko rotne i Vendings å.
7. Eg græte mei mi hvide holl
at den sko rotne i heiemoll.
8. Me ska' byggje den bru so håg
sterke jønnstolpe unde'a slå.
9. Um du byggjer den bru alt undi sky
man kan alli si folli fly.
10. Gaute lod byggje den bru so håg
sterke jønnst[olpe] unde'a slå.
11. Då dei kom at Vendings bru
hennes gangaren snåvar i rødegullskor.
12. Då [dei kom at Vendings] å
[hennes gangaren snåvar i røde]gulltrå.
13. Hennes gangaren snåva i rødegullsaum
Magnill raut a strie straum
å nykkjen helt i silkjeskaut.
14. Gauti han glåper seg att ivi hær
hor æ' Magnill som sko' pry mi fær.
15. Ti svora dei brukjeringar två
eg hev 'kji sett Magnill si mæ Vendings å.
16. Gauti gjeng at smidje
han let'e gullhorpa stidde.
17. De fyste slag 'en på horpa slo
då flaug hinde o haga
å båni oto moirs maga.
18. Gauti slo i strie straum
15 jomfruvur te lande flaut.
19. Kjære min Gaute slå inkje mei
eg hev inkje jomfru fleir.
20. De fyste ori Magnill tala
sæl æ den moer slik son'e må hava.
21. Å sæl [æ den moer slik son'e] må få
å enda sælare den eige'n må.
Ekstra opplysninger