[BIN: 0521]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Søvei Hågaviken, Tuddal, Hjartdal, Telemark .

1. Gullmund står o slår på leik
-Fager uti lindein livi alle -
Signelita sat i bure bleik.
-Uti rono lyster man vinne-
2. Signelita gret so såre
ho to sine henda i tåri.
3. Syte du fe åker hell syte du fe jol
hell syte du fe du ska' duke mitt bol.
4. [Syte du fe åker hell syte du fe] eng
[hell syte du fe du ska'] reie mi seng.
5. Hell syte du fe dine sysken små
hell fe du ska' reise so langt ifrå.
6. Nei eg syte mei fe mitt fager gule hår
som ska' rotne i Vendelins å.
7. Me ska' gjørå den bro båte brei o ny
o stølpinn ska me søtjå1 ta sterke bly.
1leggje
8. [Me ska' gjørå den bro båte] ny o brei
o stølpinn2 ska me søtjå ta gvite [h]valsbein.
2mastinn
9. Um de gjer den bro äller so brei o ny
so kan de ingen fe ulykka fly.
10. Som dem kom seg mittepå bro
da snubla henners gangar i fire gullsko
Signelita dro at straumen stor.
11. Gullmund stirde seg att på bak
borte va' Signelill i salen sat.
12. Gullmund heita på liten smådreng
du hente meg horpa o ver ikkje sein.
13. Horpa ligg i næste by
æ' nefft i skruv o skarlaken ny.
14. Horpa [ligg i] kiste
[æ' nefft i] rødegullliste.
15. Att kom horpa gløtå som gull
da blei nykken so sorgefull.
16. Han slo på horpa de fyste
han spela fuglein ta kviste.
17. Han slo p[å] h[orpa] de andre
han spølå fisken av sandi.
18. Han slo på horpa de trøå
han spølå hornet av kvige fe.
19. Han slo på horpa de fjølde
han spølå barnet at sin moder.
20. [Han slo på horpa de] femte
h[an] s[pølå] ho Signelin på hviden sand
o enda helt nykken i silkjeband.
21. [Han slo på horpa de] sekste
h[an] s[pølå] ho Signelin te sael o hest.
Ekstra opplysninger