[BIN: 0520]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Kjetil Moen, Sauland, Hjartdal, Telemark .

1. Gullmund han seg ette gata går
-Fader uti linden lever alle -
da hørde han Signelita uti bure gråt.
-Uti roni lyster man vinne -
2. Gråter du sal heller gråter du hest
heller gråter du fe du hev ungersvein fest.
3. Inkje gråter [eg sal inkje gråter] eg hest
[inkje gråter eg fe eg hev ungersvein] fest.
4. Gr[åter du] okse [heller gråter du] ku
hell [gråter du fe du ska komme] i mitt hus.
5. Inkje [gråter eg okse inkje gråter eg] ku
inkje [gråter eg fe] eg ha komme i ditt hus.
6. Gr[åter du] ager [heller gråter du] eng
[hell gråter du fe du ha komme i mi] seng.
7. Inkje gråter eg a[ger] i[nkje] g[råter] eg eng
[inkje gråter eg fe eg ha komme i di] seng.
8. Men eg gråter no mest fe mitt gule hår
som skulle rotne uti havsens bonn.
9. Vi sku byggje den bro utav starkande stål
stolpein 'ta bly å bro 'ta stål.
10. De må b[yggje] den bro [utav starkande] stål
så kann de slett ingjen fra ulykka gå.
11. Me ska b[ygjje] d[en] br[o] så høgt uppunde sky
at der kann no slett ingjen til deg fly.
12. De [må byggje den bro så høgt uppunde] sky
[så kann de slett ingjen fra ulykka] fly.
13. Gullmund han rei seg ivi starkan stålbro
da snuvla hennes gangar i fire rødegullsko.
14. Gaute han stirde seg attpå sitt bak
borte va' Signelita som i salen satt.
15. Gaute han tålå te liten smådreng
du hentar mi horpa du må 'kje vørå sein.
16. Horpa den ligg udi skrine
æ' sveift ikring ei rau1 roseline.
1røde
17. Skrine de stend unde lerken
æ' sveift ikring mæ røe rosenserken.
18. Gullmund han spølår de første
han spølå fuglein ta kvistein.
19. Gullmund han spølår de andre.
da spølå han fisken på sandein.
20. Gullmund han spølår de tredi
[så spølar han barne] frå moders kne.
21. Gullmund [han spølår] de fjære
så spølar han barne frå moders bryst.
22. Signelita seg oto fossen skaut
nykken hekk att udi silkeskaut.
23. Gullmund han spølår de femte
då spølå han Signelita på sandein.
24. Gullmund han spølår de sette
då spølå han Signelita av å salen rett.
25. Sæl va' den jomfru slik son haver fødd
sæl va' den j[omfru] slik svein haver fest.
Ekstra opplysninger