[BIN: 0518]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1869 av H. Ross etter Ragnild Mogen, Seljord, Telemark .


d

15. Aa Goute han tala te smaadrengjen sin:
"Du hentar meg hit horpa mi.1)
16. Du segje de te mi syster,
at horpa mi ligge i kiste."
17. Aa smaadrengjen rier aa rænner,
aa sine folar han sprængjer.
18. Aa atte kom horpa, saa vænt ho læt.
men alt sat Goute, saa saart han græt.
19. Han spila seg fram ette mæ lie
aa sterke bjønnen oto hie.2)
20. Han spila seg fram ette mæ hagje*)
aa baane oto moers magje.
21. Han spila av topp, han spila av tre,
han spila honni av kvikom fæ.
22. Han spila saa lengje te Magnill flout,
aa nykkjen hekk i silkjeskout.
23. Saa spila han nykkjen saa høgt upp i tre,
saa flutte han Magnill heim mæ sæ.
24. Aa dei rei seg saa lang ei lei,
aa Magnill tala kje meir hell ein stein.
25. De fyste han høyrde Magnill tala:
"Sæl er den moer slik son maa hava.
26. Sæl æ den moer slik son'e fødde,
og endaa sælar den honom maa njote."
- For dei roninne lyster man vinne.-
Ekstra opplysninger