[BIN: 0515]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Birgit Lintveit, Morgedal, Kviteseid Telemark .


a

1. Magnild sto ute å slo sit hår
-Unde lie -
tru dei belanne turte kje koma iår.
-Før di roninne lyster man vinne -
2. Magnil ha 'kje halltala or
før dei belanne kom rianes i ton.
3. Hell ho gjekk ut hell ho gjekk inn
alt så rann dei strie tårinn på kinn.
4. Å høyr du Magnill bruri mi
kvi renn dei strie tårinn på kinn.
5. Græter du åker hell græter du jor
hell græter du før du ska' koma før mitt bor.
6. [Græter du åker hell græter du] fe
hell græter du før du hev lova meg.
7. [Græter du åker hell græter du] eng
hell græter du før du ska koma i mi seng.
8. Eg græt ikkje åker eg græt ikkje jor
[eg græt ikkje før eg ska' koma før ditt] bor.
9. [Eg græt ikkje åker eg græt ikkje] fe
[eg græt ikkje før eg hev lova] deg.
10. [Eg græt ikkje åker eg græt ikkje] eng
[eg græt ikkje før eg ska koma i di seng].
11. Eg græte mei før mitt kvite holl
som ikkje må rotne i vigde moll.
12. Eg græte no mei før mitt gule hår
13. Eg ska byggje brui ivi Vendels å
støe stolpar ho ska' stande på.
14. Du må byggje um du vi' under sky
dæ kann ingjen frå sit follogje fly.
15. Gaute bygde brui ivi Vændels å
støe stolpar ho sto uppå.
16. Gaute han let si færi rekkje
firåkjuge fyre å firåkjuge ette.
17. So at dei kom mittepå Vændels bru
hesten snuvla i forgylte sko.
18. [Hesten snuvla] i minste saum
Magnild dreiv at strie straum.
19. Gaute han ikring seg såg
burte va' Magnil i salen ho sat.
20. Gaute han tala te brukvinna si
hor æ Magnil bruri mi.
21. Dæ siste me ho Magnil såg
dæ va' mitt på Vændels å.
22. Gaute han tala te smådrengjen sin
du hentar meg hit horpå mi.
23. Dæn horpa æ 'kje go å finne
ho æ vippa i silkjetvinne.
24. [Dæn horpa æ 'kje go å] sjå
[ho æ vippa i] silkjetrå.
25. Du seie dæ te mi syster
at horpa ligge i kiste.
26. Smådrengjen ri å renner
sine goe folar han sprengjer.
27. Atte kom horpa så vent ho let
alt sat Gaute så sårt han gret.
28. [Atte kom horpa] ho glima som gull
alt sat Gaute så sørgefull.
29. Han spila seg framette mæ lie
å sterke bjønnen oto hie.
30. [Han spila seg framette mæ] hagje
å båne otor moersmagje.
31. Han spila av topp han spila av tre
han spila honne av kvikje fe.
32. Han spila så lengje te Magnil flaut
å nykkjen helt i silkjeskaut.
33. Så spila han nykkjen så høgt uppi tre
så flutt'en Magnil heim mæ seg.
34. Dei rei seg så lang ei lei
å Magnil tala 'kje mei hell stein.
35. Dæ fyste dei høyrde Magnil tala
sæl æ' dæn moer slik son må hava.
36. Sål æ' dæn moer slik sone fødde
å endå sælar dæn hånom må njote.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge m, 4 med overskrift Med[delt] (Birgit Torsdotter Lintveit i Morgedal)

Retting: 17.1 son er retta til sone. Reinskrift NFS S. Bugge II, 79 med overskrift Horpevisa IV (hørt i 1869 af H. Ross) (meddelt 2 gange af Birgit Torsdatter Lintveit fra Morgedal). Original og reinskrift er identiske, men S. Bugge har gjort ein del språklege endringar og tillegg som skrivr seg frå oppskrifta av H. Ross.