[BIN: 0512]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge, ukjent sanger, Telemark .

 Smådrengjen kom seg ti Gaute fram
han sende den horpa så snøgt i hånd.
Gaute sto de ti
Manela datt av hesten
Ekstra opplysninger