[BIN: 0511]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge, ukjent sanger, Telemark .

 Hor æ Magnil som skrøyter mi fær
Gaute tala te liten smådreng
de reiser heim ette horpestreng.
-i floi -
sæl æ' den som slik brugom må hava
Ekstra opplysninger