[BIN: 0510]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge, ukjent sanger, Telemark .

1. [Græte du for] gulli røe
-Skuggan yve di heii -
hell græte du for din døe
-Meg svora eii -
2. Dæ kann no ingjen for si lagna fly
Magnil raut at strie straum.
3. [Du seie dæ mæ min] fader
Magnil ligg i havi.
4. [ Gaute slo] mæ lister
fuglen laut av kvisti.
5. Gaute slo te Magnil flaut
nykkjen helt i silkjeskaut.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge a, s. 125