[BIN: 0507]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av Ludvig M. Lindeman etter fru Finkenhagen, Hjartdal, Telemark .

 Å Guldmund han taler te Smaadrengin sin
-Fader udi Linden lever alle -
du lægger Guldsalen paa Gangaren min.
-Uti Tone lystig man vinne -
Ekstra opplysninger