[BIN: 0506]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1861 av Ludvig M. Lindeman etter Bendik Aanonson Felland, Mo, Telemark .

  Gauti rei seg sør under Øi
-Skogar ivi Heji -
fæster han Magnild vene Møi.
-Hosse ska Svennen den Jomfru faa
som svara Vreje -

Ekstra opplysninger