[BIN: 0505]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1860 av Ludvig M. Lindeman etter Torstein Reiarson Våle, Tuddal, Telemark .

  Ingalita gjenge bort aa gret
-Fager udi Lunden løber alle -
Guldmund han gjeng ad Skogen aa blæs.
-Mæg lyster ikkje Ronund at vinne -
Ekstra opplysninger