[BIN: 0502]

Harpespelet tvingar nøkken.
Villemann og Magnhild.
Gudmund og Signeliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1840-åra ukjent innsamler ukjent sanger, Hjartdal, Telemark .

1. Hr. Gulmon han taler til liden Smaadreng
-Fader uti Linden bor alle -
du sadler min Abelgraaganger saa fiin.
-Uti Roni lystig mon vinne -
2. Og stolte Hr. Gulmon tog gyldende Skriin
saa reiste han sig til Gullsmeden ind.
3. Og Gulmon kom ridend udi hans Gaard
og ude stod Guldsmeden og kjemmed sit Haar.
4. Hr. Gulmon han talte til Guldsmeden saa
jeg ønsker Signelita jeres Datter at faa.
5. Min Datter, stolt Gulmon, du aldrig kan faa
nei før skal paa Havsens Bund raadne hendes Haar.
6. Signelita har jeg laavet til en Ridder saa bold
ja han skal nu bære baad Harnisk og Sjold.
7. Og Gulmon han satte sin Gongar i Trav
saa sætte han af Sted med sin Horpe udi Arm.
8. Og Gulmon han sig uti Gaaden gaar
saa seer han sig Signelita paa Høienloft at staa.
9. Signelita hu havde paa sig Silkjekjolen grøn
og Guld var der udi hor eneste Søm.
10. Signelita hu gik for sin Fader at staa
du lade mig stolt Ungersvend til Ægtemand at faa.
11. Stolt Ungersvend til Ægtemand du aldrig kan faa
nei før skal paa Havsens Bond raadne dit Haar.
12. Og Gulmon han sig ud i Gaden gaar
Signelita i Jomfrubur felder nogen Taar.
13. Graader du Sadel eller greder du Hest
eller greder du fordi du har Ungersvend fest.
14. Ikke greder jeg Sadel eller greder jeg Hest
men jeg greder aldermest for mit lange gule Haar
fordi de skal paa Havets Bund raadne.
15. Saalenge jeg min Guldhorpe haver udi Arm
saalenge skal ei Nøkken dig tage i Favn.
16. Jeg skal bygge dig en Broen saa høit op med Skye
jaa Broen udaf Staal og Stolper af Bly.
17. Du maa bygge mig en Broen saa høit mod Skye
saa kan jeg vel ikke for Ulykken flye.
18. Og Gulmon han red over sterke Staal Broe
da snubled hendes Gonger i røden Gulskoe.
19. Og Gulmon han stirred nu ad paa sin Bag
borte var Signelita i Sadelen sad.
20. Og Gulmon han taler til liden Smaa dreng
du henter mig Guldhorpen og er ikke seen.
21. Og Guldhorpen ligger i Skrin
indsvøbt i de rød Blomma Lin.
22. Og Gulmon han spillede saa alle Strenger brast
saa havde han Signelita udi Armen sin saa fast.
23. Signelita hon viler ved sin Festemands Barm
ja sæl er den Ungersvend som spilte mig af vond.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M. B. Landstad 3.3.(Reinskrift med ukjend hand) Overskrift: Hr. Gulmon og Signelita, over har Landstad skrive Gudmund; str. 7 og 8 er streka over.

Reinskrift NFS M. B. Landstad 3, 11 av str. 1 og kommentarar til einskilde ord