[BIN: 0500]

Herr Byrting og alvekvinna

Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hæge Findreng, Kviteseid, Telemark .

1. Herrepær, Herrepær sonen min
-Til liel liel lonken min -
kvi salar du aareleg gangaren din.
-Di leikar so lett igjenom lunden -
2. Kvi salar eg aareleg g[angaren] min
eg saag meg ei hind uppaa heio i sinn.
3. Kvi [salar eg aareleg gangaren] graa
[eg saag meg ei hind uppaa heio] i gjaar.
4.Aa Herrepær hoppa paa gangaren graa
aa daa rei han si moer ifraa.
5. Aa bære meg Gud aa den Helligaand
aa d'æ naa visst elvekvinna hev deg førraadt.
6. Herrepær rei bergje ronn omkring
men midte paa bergje der slapp 'n inn.
7. Elvekvinna tala ti tærna si
du tappe meg i ei kanne mæ vin.
8. Du tappar udi sylvarhorn
aa kastar deri 3 ville korn.
9. Den fysste drykk han Herrepær drakk
men endaa so visst'n at Gud ha' 'n skapt.
10.Aa hor' æ du fødd hell hor' æ du boren
hell hor æ naa alle dine klæer skoren.
11. I beiarlonden æ eg baate fødd aa boren
aa der æ naa alle mine klæer skoren.
12. I b[eiarlonden] vi' er baatte liva aa døy
aa der bur naa inne mi vene møy.
13. Den andre drykk han Herrepær drakk
endaa so visst'n at Gud ha' 'n skapt.
14.Aa hor' [æ du fødd hell hor' æ du] boren
hell hor [æ naa alle dine klæer] skoren.
15. I b[eierlonden æ eg baate fødd aa ] boren
[aa der æ naa alle mine klæer] skoren.
16. I b[eiarlonden vi' eg baatte liva aa] døy
[aa der bur naa inne mi vene] møy.
17. Men den tree drykke Herrepær drakk
daa glø[y]mde han at Gud ha'n skapt.
18.Aa hor [æ du fødd hell hor' æ du] boren
hell hor æ naa alle dine klæer skoren.
19. I bergje æ eg fødd aa i bergje æ eg baaren
aa der æ alle mine klæer skoren.
20. I bergje der vi' eg baatte liva aa døy
for der bur naa inne mi vene møy.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R. Berge CCXXXIV, 76-78 (NFS, kopi)