[BIN: 0498]

Herr Byrting og alvekvinna

Oppskrift, udatert av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .

1. Ho klappa på dynni mæ finganne små
-Me lindi ber løv -
statt upp Libyrtingjen skrei lokur ifrå.
-Me lindi ber løve i lunden -
2. Ingjor stevnæ heve eg lagt
å ingjen lukkar eg inn um natt.
3. Å elvkvinna mæ sine fingar små
skreidde dei lokunne te å ifrå.
4. Å Libyrtingjen la' seg i sængji ne
å elvkvinna sprang ho veggjen te.
5. Du tar 'kje Libyrtingjen snu deg ifrå
i morgo ska' du møte mæ elvarå.
6. Å tilegt om morgon dagjen var ljos
då var Libyrtingjen reisefus.
7. Å hesten snåva i rødegullsaum
Libyrtingjen falt i den strie straum.
8. [Elvkvinna visa ut tærna si]
du tappar meg i eitt staup mæ vin.
9. Du tappar meg i eitt staup mæ vin
eitt villekorn du legger dæri.
10. Eg tor ikkje drikke ut alt
eg æ' rædde'e d'æ mæ sviko lagt.
11. Å hor æ du fødd å hor æ du boren
å hor æ' dine klæi skoren.
12. I beierland fødd å i beierland boren
i beierland der æ' mine klæi skoren.
13. [Elvkvinna visa ut tærna si
du tappar meg i eitt staup mæ vin.
14. Du tappar meg i eitt staup mæ vin]
tvo [villekorn du legger dæri.
15. Eg tor ikkje drikke ut alt
eg æ' rædd'e d'æ mæ sviko lagt.
16. Å hor æ du fødd å hor æ du boren
å hor æ' dine klæi skoren.
17. I beierland fødd å i beierland boren
i beierland der æ' mine klæi skoren.
18. Elvkvinna visa ut tærna si
du tappar meg i eitt staup mæ vin.
19. Du tappar meg i eitt staup mæ vin]
tri [villekorn du legger dæri.
20. Eg tor ikkje drikke ut alt
eg æ' rædd'e d'æ mæ sviko lagt.
21. Å hor æ du fødd å hor æ du boren
å hor æ' dine klæi skoren.
22. I] elverland [fødd å i elverland boren
i elverland der æ' mine klæi skoren.
23. I elverland vi' eg liva å døy
i elverland bur mi festarmøy.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge I, 39 (Renskrift) med overskrift Libyrtingjen I (meddelt af Tone Marteinsdatter)

S. Bugge har seinare gjort ein del rettingar i skrivemåten. I str. 4 har han også bytta om Libyrtingjen og elvkvinna. Oppskrifta er avstytt, men med tilvising til Landstad 1853 nr. 47 s. 456 og til føregåande strofer. I staden for Landstads prenta tekst er utfyllingane her tatt frå var. I etter Olav Glosimot som har vori grunnlaget for Landstads tekst.

Merkn.: S. Bugge har send følgjande opplysning til Svend Grundtvig: I en Opskrift fra Lardal kaldes Helten Libyrtingjen i en fra Eidsborg Lille Byrtingjen. Paa Elvekvindens ord:

"Høyre du lill' Byrtingjen, snu inki ifrå
imorgo du møter ve Elvarå!"

svarer han her:

"Inki vi' eg mæ elvinne bu
imorgo vi' eg fyltje mi brur.
Inki vi' eg mæ elvinne trøy
imorgo vi' eg flytje mi møy.
DFS IV, 31.