[BIN: 0496]

Herr Byrting og alvekvinna

Oppskrift 1840-åra av Olav Grasberg etter Olav Glosimot, Seljord, Telemark .

1. Elveqvinda kom seg i Byrtingens Gaard
-Mæ Lindi ber Løv -
aa Byrting ha sleje si Dyni ilaas.
-Men Lindi ber Løvet i Londen -
2. Ho banka paa Dynni mæ Fingane smaa
stat up her[r] Byrting skrei Lokkun ifraa.
3. Aa injen so hev eg naa Stevnen lagt
aa injinn so lukkar eg ind om nat.
4. Aa injinn hev eg naa stevnt te mæg
aa slet inkje lukar eg up fe deg.
5. Henars Hænder va qvite hænars Fingar va smaa
ho skrede di Lokun te aa ifraa.
6. Ho sette seg paa Sænjestok
ho spila i Byrtings gule Lok.
7. Ho sette seg i Sænjen ned
Byrting snud han Vegjen te.
8. Højr du her[r] Byrting snu inkje ifraa
i Morgo du møter mæ Elvaraa.
9. Tidligt om Morgonn de va inkje ljust
-Der lejkar en Lejk -
Byrting sprang at Stalden fust.
10. Her[r] Byrting rei ivi Elvarbru
- Der lejkar en Lejk -
hans Gangaren snaava i forgylte Skruv.
11. Honoms Gangar snaava i en liten Soum
- Mæ Lindi ber Løv -
12. Her[r] Byrting sok men Hesten saam
aa Elveqvinda fek uti Byrtings Haand.
13. Ho sette haanom mæ terede Stol
sit du Byrting aa qvil din Fot.
14. Elveqvinda visa ut Tærna si
du tappar meg i et Stoup mæ Vin.
15. Elveqvinda visar si Tærne bort
du tappar meg i et Vinglas fort.
16. Aa Tærna kom atte mæ Stoupe saa haagt
for der va itti mæ Svikom lagt.
17. Han drak en Dryk aa den va kje stor
daa gløymde han baate Himel aa Jord.
18. Hor æ du naa fød hel hora æ du naa boren
hel hora æ naa alle dine Riddarklæi skoren.
19. I Bejarland der æ eg fød aa boren
aa der æ alle mine Riddarklæi skoren.
20. I Bejarland der vi eg liva aa døy
aa i Bejarland der bur mi Festarmøy.
21. So drak han ejn Dryk aa den va skarp
han gløymde den Gud som haanom ha skabt.
22. Hor æ du naa fød hel hora æ du naa boren
hel hor æ alle dine Hofklæne skoren.
23. I Elvarland der æ eg fød aa boren
i Elvarland der æ mine Hofklæne skoren.
24. I Elvarland der vi eg liva aa døy
i Elvarland finn eg mi Festarmøy.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. UBO Landstad fol. 1803 g (A) 4-8

Oppskrifta kan vera ein original