[BIN: 0495]

Nøkken som belar

Oppskrift 1961 av Rolf Myklebust etter Ingebjörg Liestöl, uten lokalisering .

1. Heiemo kvo det song i li
-med minne -
De' höyrde nykkjen på havet skri
-Tva rosor söve der inne -
2. Heiemo kvo det song i lund.
Det höyrde nykkjen den heiingshund.
3. Nykkjen tala te styringsmann.
Du styre mitt skip på kriste land.
4. Eg vil meg på kriste land gå.
Den vene jomfrua vil eg få.
5. Nykkjen han kom seg på kriste land.
Han skapte seg om til ein kristen mann.
6. Han skapte seg klæ bå' gule og blå.
Han skapte seg hest med gullsal på.
7. So gjenge han seg i stova inn.
Med håge hatte og blomekinn.
8. Nykkjen han dansa og Heiemo kvad.
Dei gleddest alt folket i stovune var.
9. No må kvar gange heim til seg.
Heiemo tek eg på skipet med meg.
10. Heiemo gret og hendane vrei.
Ska' eg fygje nykkjen den lange lei.
11. Heiemo, Heiemo still din gråt
Du Skal i mine gullborgjir rå.
12. So tok han Heiemo i sitt fang.
Vil bera henne på skipet fram.
13. Heiemo tenkte med sjave seg.
Tru mine små knivar vil hjelpa meg.
14. Herr ligg du nykkjen for ravn og hund
Enno hev eg min kvear lund.
Ekstra opplysninger