[BIN: 0494]

Nøkken som belar

Oppskrift udatert av Rolf Myklebust etter Brita Bratland, uten lokalisering .

1. Jomfru'n standar i höyen loft
og slager ut sitt hår.
No er eg like så god jomfrue som eg var det igjår.
Om eg heve söve ungersvenn for nærar.
2. Jomfru'n standar i höyen loft
og slager ut sitt hår.
Gud tröste og bere meg hott va' eg sa igjår.
For no hev eg söve ungersvenn for nærar.
3. Å hori sko me byggje
å hori sko me bu.
Å hori sko me venir og frendar bjo'.
Å hori skal vårt bryllaup standa.
4. Å inkji fær du bryllaup
langt heller festaröl.
For det du heve det heve du sjöl
Du må sova med den lille åleine.
5. Å ungersvenn styrde
se' snekka frå land.
Jomfruen sto att på den snehvite sand.
Å ho feller så vemodige tårer.
Ekstra opplysninger