[BIN: 0493]

Nøkken som belar

Oppskrift 1921 av Knut Liestøl etter Gyro Knutsdotter Austegard, Åseral, Vest-Agder .

1. Nykkjen han sette seg på ein stein
- Våger upp I ædelige drengje -
so skapte han kjøt på kjurre bein.
- For mi he sove tiæ for lengje -
2. Nykkjen han gjekk seg at skraddargår
so skar han seg klæe bå gule å blå.
3. Nykkjen han gjekk seg at kjørkjå inn
mæ høgan hatt å mæ blomankinn.
4. Askjellsdotter smiler under skinn
gjev den ungkaren va allerkjærasten min.
5. Presten han tala for altare sant
di vokta dukku væl for den fremminne mann.
6. Då salmå va sungjæ å tekstæ va læst
so tok han den jomfru å sløngd'æ på hest.
7. So tok han henne i gulan lokk
so sløngda'n henne på havsens botn.
Ekstra opplysninger